444 31 02

Yunanistan Vizesi 


  ??veren olarak Yunanistan Vize Ba?vurusu

 Konsoloslu?a hitaben yaz?lm?? dilekçe (antetli ka??da ve imza sirkülerinde imza yetkisi olan ki?i taraf?ndan)
 Hesap cüzdan fotokopisi
 Gayri menkul tapu fotokopisi
 Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odas? veya kay?tl? bulunan meslek birli?inden)
 Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 Vergi levhas?n?n fotokopisi (vergi levhas? zarar veya yeni tescil ise ; ?irketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilançosu)
 ?mza sirküleri
 Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonu ticarilerden ise ek olarak davetiye
 Bordrolu çal??an olarak Yunanistan Vize Ba?vurusu

 

 ??verenden tan?tma ve izin belgesi (?lgili konsoloslu?a hitaben ve ?irketin imza sirkülerinde imza yetkisi olan ki?i taraf?ndan)
 ?irketin imza sirküleri
 Vergi levhas?n?n fotokopisi (vergi levhas? zarar veya yeni tescil ise ; ?irketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilançosu)
Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odas? veya kay?tl? bulunan meslek birli?inden)
Ticari sicil gazetesi fotokopisi
Sigorta i?e giri? bildirgesi (SSK giri? bildirgesi tekrar ve yeni i?e giri? ise eski SSK i?e giri? bildirgesi)
4 ayl?k sigorta bildirgesi
Son üç ayl?k bordro
Hesap cüzdan fotokopisi
Gayri menkul tapu fotokopisi
Kredi kartlar? fotokopisi
Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonu ticarilerden ise ek olarak davetiye
 Emekli olarak Yunanistan Vize Ba?vurusu
Konsoloslu?a hitaben dilekçe
Emekli cüzdan? fotokopisi
Sa?l?k karnesi fotokopisi
Gayrimenkul tapu fotokopisi
Banka cüzdan fotokopisi

 Yunanistan Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

  • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
  • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
  • Fax: 212 291 99 62
  • Gsm: 0533 730 04 32
  • E-mail: info@anturizm.com