444 31 02

Romanya Vizesi 


                ??veren olarak  Romanya Vize ba?vurusu           

 

Konsoloslu?a hitaben yaz?lm?? dileke (antetli ka??da ve imza sirklerinde imzayetkisi olan ki?i taraf?ndan)
• Hesap czdan fotokopisi
• Gayri menkul tapu fotokopisi
• Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odas? veya kay?tl? bulunan meslek birli?inden)
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi
• Vergi levhas?n?n fotokopisi (vergi levhas? zarar veya yeni tescil ise ; ?irketin banka hesap czdan fotokopileri ve bilanosu)
• ?mza sirkleri, Uluslararas? sa?l?k sigortas?
                     Bordrolu olarak al??an Romanya Vize ba?vurusu

 

??verenden tan?tma ve izin belgesi (?lgili konsoloslu?a hitaben ve ?irketin imza sirklerinde imza yetkisi olan ki?i tarafindan)
• ?irketin imza sirkleri
• Vergi levhas?n?n fotokopisi (vergi levhas? zarar veya yeni tescil ise ; ?irketin banka hesap czdan fotokopileri ve bilanosu)
• Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odas? veya kay?tl? bulunan meslek birli?inden)
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi
• Sigorta i?e giri? bildirgesi, Uluslararas? sa?l?k sigortas? SSK giri? bildirgesi tekrar ve yeni i?e giri? ise eski SSK i?e giri? bildirgesi)
• 4 ayl?k sigorta bildirgesi
• Son ayl?k bordro
• Hesap czdan fotokopisi
• Gayri menkul tapu fotokopisi
• Kredi kartlar? fotokopisi
                         Evhan?m? olarak Romanya Vize ba?vurusu       
Konsoloslu?a hitaben dileke
• Gayrimenkul tapu fotokopisi, Uluslararas? sa?l?k sigortas?
• Hesap czdan fotokopisi
• E?i al???yor ise veya i?veren ise yukar?da belirtilen belgeler eklenecektir
.
                    ?renci olarak Romanya Vize Ba?vurusu              
Okuldan yeni tarihli ?renci belgesi
• 18 ya? dolmam?? ise anne ve babadan muvafakatname, Uluslararas? sa?l?k sigortas?
• Aile i?veren ise veya bordrolu ise yukar?da belirtilen belgelerin tamam? eklenecektir
.
                     Emekli olarak Romanya Vize Ba?vurusu                    
Konsoloslu?a hitaben dileke
• Emekli
czdan? fotokopisi
• Sa?l?k karnesi fotokopisi
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Banka czdan fotokopisi

 

 

 Romanya Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

  • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
  • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
  • Fax: 212 291 99 62
  • Gsm: 0533 730 04 32
  • E-mail: info@anturizm.com