444 31 02

Meksika Vizesi 


TUR?ST OLARAK YOLCULUK YAPACAK TRK VATANDA?LARI?STENEN BELGELER.

Geerlilik sresi en az alt? ay olan Trkiye Cumhuriyeti pasaportu

- Pasaportun kimlik bilgilerinin, resminin, geerlilik sresinin oldu?u sayfalar ile di?er lkelerden al?nm?? ve yrrlk sresi hali haz?rda geerli olan vizelerin bulundu?u sayfalar?n fotokopileri.

- ?ki adet (son 6 ay iinde ekilmi?) renkli vesikal?k foto?raf, pasaporta uygun boyda, beyaz fonda ve n cepheden ekilmi?. (bu maddede talep edilenden farkl? foto?raf getirenlerin ba?vurular? reddedilir.)

- Dzgn bir ?ekilde doldurulmu?, imzalanm??, tarihli , Meksika'yagiri? izni
ba?vuru formu
(Formunda sorulan sorulara yan?t verilmedi?i, bo? b?rak?ld??? takdirde vize ba?vurusu reddedilecektir.)

- Dzgn bir ?ekilde doldurulmu? Vize ba?vuru formu
(Formunda sorulan sorulara yan?t verilmedi?i, bo? b?rak?ld??? takdirde vize ba?vurusu reddedilecektir.)
- Meksika'ya giri? ve ?k?? tarihlerinin a?k bir ?ekilde belirtildi?i, uak rezervasyonu.
- Seyahat Acentesi taraf?ndan verilmi? otel rezervasyonu
- ?irket antetli, ?irketin resmi yetkilisi taraf?ndan imzalanm?? bir mektup. Bu mektupta, gidecek ki?inin i?yerindeki grevi ve unvan?, ayl?k maa? miktar?,
?irketin ka y?ld?r faaliyette oldu?u (i? seyahatinin ayr?nt?l? a?klamas?n?n yap?lmas? gerekmektedir. (rne?in, yaln?zca “i? gezisi” oldu?unu belirten ve ayr?nt?l? a?klamas? olmayan mektuplar vize ba?vurusunun reddetilmesi anlam?na gelir.

 ?lgili ?irketin Ticaret Odas? taraf?ndan onayl? ve gncellenmi? (orijinal) kay?t
sicil belgesi

A?a??da belirtilen ekonomik mal varl???n? gsteren belgeleri

Uluslararas? kredi kartlar? (as?l ve fotokopi)
-Banka hesap czdan? (as?l ve fotokopi)
-Gayrimenkullerinin tapular? (as?l ve fotokopi
)


 

 

 

 Meksika Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

  • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
  • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
  • Fax: 212 291 99 62
  • Gsm: 0533 730 04 32
  • E-mail: info@anturizm.com