444 31 02

Mısır Vizesi 


                 ??veren olarak M?s?r Vize Ba?vurusu           

Konsoloslu?a hitaben yaz?lm?? dilek�e (antetli ka??da ve imza sirk�lerinde imzayetkisi olan ki?i taraf?ndan)

Son 3 aylık banka şube onaylı ve imza sirkülü hesap ekstresi


• Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odas? veya kay?tl? bulunan meslek birli?inden)
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi
• Vergi levhas?n?n fotokopisi (vergi levhas? zarar veya yeni tescil ise ; ?irketin banka hesap c�zdan fotokopileri ve bilan�osu)
• ?mza sirk�leri, Uluslararas? sa?l?k sigortas?

                          Bordrolu �al??an olarak m?s?r Vize Ba?vurusu       

 ??verenden tan?tma ve izin belgesi (?lgili konsoloslu?a hitaben ve ?irketin imza sirk�lerinde imza yetkisi olan ki?i tarafindan)
• ?irketin imza sirk�leri
• Vergi levhas?n?n fotokopisi (vergi levhas? zarar veya yeni tescil ise ; ?irketin banka hesap c�zdan fotokopileri ve bilan�osu)
• Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odas? veya kay?tl? bulunan meslek birli?inden)
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi
• Sigorta i?e giri? bildirgesi, Uluslararas? sa?l?k sigortas? (SSK giri? bildirgesi tekrar ve yeni i?e giri? ise eski SSK i?e giri? bildirgesi)
• 4 ayl?k sigorta bildirgesi
• Son �� ayl?k bordro
• Hesap c�zdan fotokopisi
• Gayri menkul tapu fotokopisi
• Kredi kartlar? fotokopisi

    Evhan?m? olarak M?s?r Vize Ba?vurusu        

 Konsoloslu?a hitaben dilek�e
• Gayrimenkul tapu fotokopisi , Uluslararas? sa?l?k sigortas?
• Hesap c�zdan fotokopisi
• E?i �al???yor ise veya i?veren ise yukar?da belirtilen belgeler eklenecektir.

                             �?renci olarak M?s?r Vize Ba?vurusu            

 Okuldan yeni tarihli �?renci belgesi
• 18 ya? dolmam?? ise anne ve babadan muvafakatname, Uluslararas? sa?l?k sigortas?
• Aile i?veren ise veya bordrolu ise yukar?da belirtilen belgelerin tamam? eklenecektir.

                              Emekli olarak M?s?r vize Ba?vurusu                      

Konsoloslu?a hitaben dilek�e
• Emekli c�zdan? fotokopisi, Sa?l?k karnesi fotokopisi
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Banka c�zdan fotokopisi

                        Kapal? gruplar i�in(turu d�zenleyen Firmadan)   

 ?irketin antetli ka??d?na konsoloslu?a hitaben dilek�e (?mza yetkisi olan imzalayacakt?r)
• Grup isim listesi, masraflar ?irketimiz taraf?ndan kar??lan?yor ibaresi olmal?d?r.
• Vergi Levhas? fotokopisi
• Faaliyet Belgesi (yeni tarihli ve orijinal)
• ?mza Sirk�leri (yeni tarihli ve fotokopi olabilir)
• Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

 Mısır Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

  • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
  • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
  • Fax: 212 291 99 62
  • Gsm: 0533 730 04 32
  • E-mail: info@anturizm.com