444 31 02

Liberya Vizesi 


 Liberya'ya seyahatinizin dn? tarihi itibariyle en az 6 ay geerlili?i ve kullan?labilir vize iin bo? sayfalar? olan pasaport.E?er var ise eski pasaportlar?n?z.(Pasaport hamilinin imzas? bulunmas? ve pasaport'un y?rt?k ve y?pranmam?? olmamas? gerekmektedir.)

Eksiksiz ve okunakl? bir biimde doldurulmu? ve mraacat? taraf?ndan bizzat imzalanm?? 1 adet Liberya Vizesi ba?vuru formu

Liberya Konsoloslu?u'na hitaben ?irket antetli ka??d?na yaz?lacak olan garanti yaz?s? - ?mza sirklerinde imza yetkisi olan ki?i taraf?ndan imzalanmas? gereken ba?vuru dilekesi. Bu dilekede ba?vuru sahibinin tm seyahat detaylar? masraflar? ?irket taraf?ndan kar??lanaca??n?n yaz?l? olmas? gerekmektedir

Son 6 ay ierisinde ekilmi? 1 adet arka fonu beyaz foto?raf.

Vekaletname. (Acentam?z sizin ad?n?za Liberya vize ba?vurusunda bulunaca?? iin taraf?m?za yetki yaz?s? vermeniz gerekmektedir.)

?irketin yrrlkte olan imza sirkleri fotokopisi.

Ticari sicil gazetesi fotokopisi. (?irketin yer ald??? ilan net olarak okunabilmelidir)

Geerli pasaportunuzun 1. - 4. ve 60. sayfalar?n fotokopisi.

Liberya vizesi i?lem sresi 3 i? gndr. ?stisnai durumlarda bu sre uzayabilir.

 

 

 

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

  • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
  • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
  • Fax: 212 291 99 62
  • Gsm: 0533 730 04 32
  • E-mail: info@anturizm.com