444 31 02

Gana Vizesi 


                                        Gana Turistik  Vize Ba?vurusu                              

 

Turistik Vize Ba?vurular? ?in Gerekli Evraklar

En az 6 (alt?) ay geerlili?i olan T.C. pasaportu

Ba?ka bir lkenin pasaportu ile ba?vuruluyor ise geerlilik sresi olan ?kamet Tezkeresinin asl? ve fotokopisi

Sar?humma A?? Kart? Fotokopisi (27 Haziran 2012 tarihi itibariyle Gana D??i?leri Bakanl???'ndan gelen talimatla a?? kart? zorunlu hale getirilmi?tir,aksi halde vize uygulanamaz)

 4 adet vize formu (formlar eksiksiz olarak doldurulduktan sonra fotokopi ile o?alt?labilir ancak imzalar her form iin ?slak imza olmak kayd?yla ayr?ca at?lacakt?r)

En fazla son 1 y?l iinde ektirilmi? 4 adet foto?raf, ba?vuru formlar?na tek tek yap??t?r?lm?? ?ekilde (fotokopi ya da bilgisayar ?kt?s? kabul edilmez)

Fahri Konsoloslu?a hitaben ziyaret sebebini belirten dileke

Gana’ya gidi?-geli? durumunu gsterir otel ve uak rezervasyon ?kt?s?(taraf?m?zdan yap?l?r)

Ba?vuru sahibi misafir edilecek ise davet eden makam/ki?ilerin a?k adres ve telefon numaralar?n?n da bulundu?u davet yaz?s?

Ba?vuruda bulunan?n Trkiye’deki konumunu gsterir belgelerden herhangi birtanesinin orjinal olmayan sureti (al???yor ise al??t??? kurumdan yaz?, sigortal? i?e giri? bildirgesi ve maa? bordrosu, serbest al???yor ise i? yerine ait ticari evraklar, ?renci ise gncel tarihli ?renci belgesi, emekli ise emeklili?ini gsterir kimlik belgesi)

?renci ve emekli olan ba?vuru sahiplerinin turistik amal? ziyaretlerini maddi olarak nas?l kar??layacaklar?n? gsterir belgeler (hesap defteri, tapu vs. gibi)

                                                                 Gana Ticari Vize Ba?vurusu                              

Ticari Vize Ba?vurular? ?in Gerekli Evraklar

En az 6 (alt?) ay geerlili?i olan T.C. pasaportu

Ba?ka bir lkenin pasaportu ile ba?vuruluyor ise geerlilik sresi olan ?kamet Tezkeresinin asl? ve fotokopisi

  Sar?humma A?? Kart? Fotokopisi (27 Haziran 2012 tarihi itibariyle Gana D??i?leri Bakanl???'ndan gelen talimatla a?? kart? zorunlu hale getirilmi?tir,aksi halde vize uygulanamaz)

4 adet vize formu (formlar eksiksiz olarak doldurulduktan sonra fotokopi ile o?alt?labilir ancak imzalar her form iin ?slak imza olmak kayd?yla ayr?ca at?lacakt?r)

 En fazla son 1 y?l iinde ektirilmi? 4 adet foto?raf, ba?vuru formlar?na tek tek yap??t?r?lm?? ?ekilde (fotokopi ya da bilgisayar ?kt?s? kabul edilmez) 

Fahri Konsoloslu?a hitaben firman?n antetli ka??t zerine yaz?lm?? ziyaret sebebini belirten dileke

Gana’ya gidi?-geli? durumunu gsterir otel ve uak rezervasyon ?kt?s?

?irket Ticari Evraklar?ndan herhangi birtanesinin orjinal olmayan sureti (yeni tarihli Faaliyet Belgesi, Oda Sicil Kay?t Sureti, Vergi Levhas? Fotokopisi, ?mza Sirkleri vb.)

Ba?vuruda bulunan?n Gana’da al??makta oldu?u firmadan firman?n antetli ka??d?na bas?lm?? davet yaz?s?.

NOT: YAPILAN BA?VURU SONUCU, V?ZELER?N ONAYI 3 ?? GN SONUNDA BELL? OLMAKTADIR.

 Gana Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

  • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
  • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
  • Fax: 212 291 99 62
  • Gsm: 0533 730 04 32
  • E-mail: info@anturizm.com