444 31 02

Bulgaristan Vize başvurusu 


                    İşveren olarak Bulgaristan vize başvurusu                    

Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Bulgaristan konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten dilekçe
 Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
 Vergi Levhasının Fotokopisi
 İmza Sirküleri Fotokopisi
Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi Fotokopisi
 Son 3 aylık banka şube onaylı hesap ekstresi
 Gayrimenkul Tapu Fotokopisi
 Kredi Kartlar? Fotokopisi
 Otel Ve Uçak Rezervasyonları,
 Ticari Seyahatleriniz için Bulgaristan daki Firmadan Davetiye
 Bulgaristan'dan gönderilen davetiye
 2 Resim ( Arka Fonu Beyaz, Yeni çekilmiş ve Rötuşlanmamış )
 Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
 Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

               Bordrolu çalışan olarak Dubai Vize Başvurusu                 

Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Bulgaristan konsolosluğa hitaben, işveren tarafından yazılmış şirketteki görevinizi, seyahat detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe.
* Şirketin imza sirküleri
* Vergi levhasının fotokopisi
* Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
* Ticari sicil gazetesi fotokopisi
* Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi ( SSK giriş bildirgesi tekrar ve yeni işe giriş ise eski SSK işe giriş bildirgesi)
* 4 aylık sigorta bildirgesi fotokopisi
* Son üç aylık bordro fotokopisi
* Son 3 aylık banka ekstresi banka şube onaylı,imza sirkülü
* Gayrimenkul tapu fotokopisi*
* Turistik gidenlerden otel ve u�ak rezervasyonlar?,
* Ticari Seyahatleriniz için Bulgaristan daki Firmadan Davetiye
* 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötu?şanmamış)
* Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
* Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

 

 

                              �?renci olarak Bulgaristan vize ba?vurusu                          

Bulgaristan Konsoloslu?u vize departman??na hitaben dilek�e
• Okuldan yeni tarihli �?renci belgesi
• 18 ya? dolmam?? ise anne ve babadan Bulgaristan a seyahat edebilmesi i�in muvafakat name
• Aile i?veren ise veya bordrolu ise yukar?da belirtilen belgelerin tamam? eklenecektir.
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni �ekilmi? ve r�tu?lanmam?? )
• Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
• Seyahat S�resini Kapsayan 30.000 ? Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
• Anne veya Baban?n ge�erli yada eski Bulgaristan vize si varsa fotokopileri

                       Emekli olarak Bulgaristan vize ba?vurusu                                  

Bulgaristan Konsoloslu?u vize departman??na hitaben dilek�e
• Emekli c�zdan? fotokopisi
• Sa?l?k karnesi fotokopisi
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Banka c�zdan fotokopisi
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni �ekilmi? ve r�tu?lanmam?? )
• Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
• Seyahat S�resini Kapsayan 30.000 ? Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

 

 Bulgaristan Vize başvurusu Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

  • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
  • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
  • Fax: 212 291 99 62
  • Gsm: 0533 730 04 32
  • E-mail: info@anturizm.com