444 31 02

Brunei Sultanlığı Vizesi 


İşveren olarak Brunei Vize Başvurusu

 

 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzal? olarak, Konsoloslu?a hitaben yazılmış, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten dilekçe
 • Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Vergi Levhasının Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi Fotokopisi
 • Son 3 aylık banka hesap özeti 
 • Gayrimenkul Tapu Fotokopisi
 • Kredi Kartları Fotokopisi
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonları,
 • Ticari Seyahatleriniz için Firmadan Davetiye
 • Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan)
 • Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası

                                    Çalışan Olarak Brunei  Vizesi Başvurusu                             

 

 • ?irketin antetli ka??d?na ka?eli ve imzal? olarak,Konsoloslu?a hitaben, i?veren taraf?ndan yaz?lm?? ?irketteki g�revinizi, seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilek�e.
 • ?irketin imza sirk�leri
 • Vergi levhas?n?n fotokopisi
 • Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Sigorta i?e giri? bildirgesi fotokopisi ( SSK giri? bildirgesi tekrar ve yeni i?e giri? ise eski SSK i?e giri? bildirgesi)
 • 4 ayl?k sigorta bildirgesi fotokopisi
 • Son �� ayl?k bordro fotokopisi
 • ?irketin hesap c�zdan fotokopisi
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Kredi kartlar? fotokopisi
 • Turistik gidenlerden otel ve u�ak rezervasyonlar?,
 • Ticari Seyahatleriniz ?�in Firmadan Davetiye
 • ( g�nderilen davetiyenin/i? ile ilgili yaz?/fuar davetiyesi veya fuar giri? kart? vb.elinizde olmas? gerekmektedir)
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, Yeni �ekilmi? ve R�t�?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat S�resini Kapsayan Seyahat Sa?l?k Sigortas?

 

 

 

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

 • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
 • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
 • Fax: 212 291 99 62
 • Gsm: 0533 730 04 32
 • E-mail: info@anturizm.com