444 31 02

Amerika Vizesi 


                    ??veren olarak Amerika Vizesi                               

 • ?irketin antetli ka??d?na ka?eli ve imzal? olarak, Amerika konsoloslu?u vize departman?na hitaben yaz?lm??, seyahat detaylar?n? ve vize talebinizi belirten dilekçe
 • Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Vergi Levhas?n?n Fotokopisi
 • ?mza Sirküleri Fotokopisi
 • Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi Fotokopisi
 • Oda sicil kay?t sureti
 • Hesap Cüzdan Fotokopisi
 • Gayrimenkul Tapu Fotokopisi
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonlar?,
 • Ticari Seyahatleriniz ?çin Amerika daki Firmadan Davetiye
 • 2 Resim ( Arka Fonu Beyaz, Yeni çekilmi? ve Rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Ba?-kur Dökümleri

                  Bordrolu çal??an olarak Amerika Vize Ba?vurusu         

 • ?irketin antetli ka??d?na ka?eli ve imzal? olarak, Amerika konsoloslu?a hitaben, i?veren taraf?ndan yaz?lm?? ?irketteki görevinizi, seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilekçe.
 • ?irketin imza sirküleri
 • Vergi levhas?n?n fotokopisi
 • Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Sigorta i?e giri? bildirgesi fotokopisi ( SSK giri? bildirgesi)
 • 4 ayl?k sigorta bildirgesi fotokopisi
 • Son üç ayl?k bordro fotokopisi
 • ?irketin hesap cüzdan fotokopisi
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Kredi kartlar? fotokopisi
 • Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonlar?,
 • Ticari Seyahatleriniz ?çin Amerika daki Firmadan Davetiye
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )

          Ev Han?m? olarak Amerika Vize Ba?vurusu              

 • Amerika konsoloslu?u vize departman?na hitaben yaz?lm?? seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilekçe
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Hesap cüzdan fotokopisi
 • E?i çal???yor ise veya i?veren ise yukar?da belirtilen belgeler eklenecektir.
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • E?inin geçerli yada eski Amerika vizesi varsa fotokopileri

             ö?renci olarak Amerika Vize Ba?vurusu                       

 • Amerika Konsoloslu?u vize departman?'na hitaben dilekçe
 • Okuldan yeni tarihli ö?renci belgesi
 • 18 ya? dolmam?? ise anne ve babadan Amerika ya seyahat edebilmesi için muvafakat name
 • Aile i?veren ise veya bordrolu ise yukar?da belirtilen belgelerin tamam? eklenecektir.
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Anne veya baban?n geçerli yada eski Amerika vizesi varsa fotokopileri

                           Emekli olarak Amerika Vize Ba?vurusu                           

 • Amerika Konsoloslu?u vize departman?'na hitaben dilekçe
 • Emekli cüzdan? fotokopisi
 • Sa?l?k karnesi fotokopisi
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Banka cüzdan fotokopisi
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )

Kapal? Gruplar için Amerika vizesi - Amerika Vize ba?vurusu (Turu Düzenleyen Firmadan)

 • ?irketin antetli ka??d?na konsoloslu?a hitaben dilekçe (?mza yetkisi olan imzalayacakt?r)
 • Grup isim listesi, masraflar ?irketimiz taraf?ndan kar??lan?yor ibaresi olmal?d?r.
 • Vergi Levhas? fotokopisi
 • Faaliyet Belgesi (yeni tarihli ve orijinal)
 • ?mza Sirküleri (yeni tarihli ve fotokopi olabilir)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

 

 • ! Vize Ba?vurular?n ?ahsen Yap?lmas? Zorunludur.?irketimiz Amerika Vizesi Alacak Ki?ilere Dan??manl?k Hizmeti Vermektedir.
 • ! Amerika Ye?il Pasaport Sahiplerine Vize Uygulamaktad?r.
 • ! Amerika Konsoloslu?u Randevu Sistemi ?le çal??maktad?r.
 •  Amerika Vizesi Başvuru Formu

  Alfabetik Sırayla Ülkeler

  İletişim Bilgileri

  • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
  • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
  • Fax: 212 291 99 62
  • Gsm: 0533 730 04 32
  • E-mail: info@anturizm.com