444 31 02

?sviçre Vizesi 


                                       ??veren olarak isviçre Vize ba?vurusu                          

 • Konsoloslu?a hitaben yaz?lm?? dilekçe (antetli ka??da ve imza sirkülerinde imza yetkisi olan ki?i taraf?ndan)
 • Hesap cüzdan fotokopisi
 • Gayri menkul tapu fotokopisi
 • Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odas? veya kay?tl? bulunan meslek birli?inden)
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Vergi levhas?n?n fotokopisi (vergi levhas? zarar veya yeni tescil ise ; ?irketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilançosu)
 • ?mza sirküleri
 • Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonu ticarilerden ise ek olarak davetiye

 

 

                 çal??an olarak ?sviçre Vize Ba?vurusu  
 • ?irketin antetli ka??d?na ka?eli ve imzal? olarak, ?sviçre Konsoloslu?una hitaben, i?veren taraf?ndan yaz?lm?? ?irketteki görevinizi, seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilekçe.
 • ?irketin imza sirküleri
 • Vergi levhas?n?n fotokopisi
 • Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Sigorta i?e giri? bildirgesi fotokopisi ( SSK giri? bildirgesi tekrar ve yeni i?e giri? ise eski SSK i?e giri? bildirgesi)
 • 4 ayl?k sigorta bildirgesi fotokopisi
 • Son üç ayl?k bordro fotokopisi
 • ?irketin hesap cüzdan fotokopisi
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Kredi kartlar? fotokopisi
 • Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonlar?,
 • Ticari Seyahatleriniz ?çin ?sviçre'deki Firmadan Davetiye
 • ( ?sviçre'den gönderilen davetiyenin/i? ile ilgili yaz?/fuar davetiyesi veya fuar giri? kart? vb.elinizde olmas? gerekmektedir)
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, Yeni çekilmi? ve Rötü?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

                                ö?renci olarak ?sviçre Ba?vuru formu                                  

 • ?sviçre Konsoloslu?u vize departman?’na hitaben dilekçe
 • Okuldan yeni tarihli ö?renci belgesi
 • 18 ya? dolmam?? ise anne ve babadan ?sviçre'ye seyahat edebilmesi için muvafakatname
 • Aile i?veren ise veya bordrolu ise yukar?da belirtilen belgelerin tamam? eklenecektir.
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
 • Anne veya Baban?n geçerli yada eski ?sviçre vizesi varsa fotokopileri

                                         Emekli olarak ?sviçre Vize Ba?vurusu                                

 • ?sviçre Konsoloslu?u vize departman?’na hitaben dilekçe
 • Emekli cüzdan? fotokopisi
 • Sa?l?k karnesi fotokopisi
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Banka cüzdan fotokopisi
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

                 Evhan?m? olarak ?sviçre Vize Ba?vurusu                                     

 • ?sviçre Konsoloslu?u vize departman?na hitaben yaz?lm?? seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilekçe
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Hesap cüzdan fotokopisi
 • E?i çal???yor ise veya i?veren ise yukar?da belirtilen belgeler eklenecektir.
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
 • E?inin geçerli yada eski ?sviçre vizesi varsa fotokopileri

 

 ?sviçre Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

 • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/Ä°stanbul
 • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
 • Fax: 212 291 99 62
 • Gsm: 0533 730 04 32
 • E-mail: info@anturizm.com