444 31 02

İtalya Vizesi 


                          İşveren olarak İtalya Vizesi Ba?vurusu      

 • Konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe (antetli kağıda ve imza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından)
 • Bankadan son 3 aylık hesap dökümü banka onaylı
 • Gayri menkul tapu fotokopisi
 • Son 3 aylık orjinal faaliyet belgesinin aslı (ticaret veya sanayi odas veya kayıtlı bulunan meslek birli?inden)
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Son tarihli Vergi levhas?n?n fotokopisi
 • İmza sirküleri, 
 • Uluslararası 30.000 € teminatlı sağlık sigortası (tarafımızdan yapılır)
 • Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonu(tarafımızdan yapılır) ticarilerden ise ek olarak davetiye istenmektedir.
                  Bordrolu çal??an olarak ?talya Vize Ba?vuru Formu            
 • ??verenden tan?tma ve izin belgesi (?lgili konsoloslu?a hitaben ve ?irketin imza sirkülerinde imza yetkisi olan ki?i taraf?ndan)
 • ?irketin imza sirküleri.
 • Son tarihli Vergi levhas?n?n fotokopisi
 • Yeni tarihli faaliyet belgesi orjinali (ticaret veya sanayi odas? veya kay?tl? bulunan meslek birli?inden)
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Sigorta i?e giri? bildirgesi, Uluslararas? sa?l?k sigortas? (taraf?m?zdan yap?l?r)
 • ??e giri? bildirgesi
 • 3 ayl?k sigorta bildirgesi
 • Son üç ayl?k bordro
 • Bankadan son 3 ayl?k hesap dökümü banka onayl?
 • Gayri menkul tapu fotokopisi
 • Kredi kartlar? fotokopisi
 • Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonu(taraf?m?zdan yap?l?r) ticarilerden ise ek olarak davetiye istenmektedir.

                       Ev Han?m? olarak ?talya Vize Ba?vurusu             

 • Konsoloslu?a hitaben dilekçe
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi , Uluslararas? sa?l?k sigortas?
 • Bankadan son 3 ayl?k hesap dökümü banka onayl?
 • E?i çal???yor ise veya i?veren ise yukar?da belirtilen belgeler eklenecektir.

 

                    Ö?renci olarak ?talya Vize Ba?vurusu                     

 • Okuldan yeni tarihli ö?renci belgesi
 • 18 ya? dolmam?? ise anne ve babadan muvafakatname, 30.000 € teminatl? sa?l?k sigortas? (taraf?m?zdan yap?l?r)
 • Aile i?veren ise veya bordrolu ise yukar?da belirtilen belgelerin tamam? eklenecektir.

 

 

 İtalya Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

 • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
 • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
 • Fax: 212 291 99 62
 • Gsm: 0533 730 04 32
 • E-mail: info@anturizm.com