444 31 02

İsviçre Vizesi 


                                       İşveren olarak isviçre Vize başvurusu                          

 • Konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe (antetli kağıda ve imza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından)
 • Son 3 aylık banka şube onaylı ve imza sirkülü hesap ekstresi
 • Gayri menkul tapu fotokopisi
 • Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odas? veya kay?tl? bulunan meslek birli?inden)
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Vergi levhas?n?n fotokopisi (vergi levhas? zarar veya yeni tescil ise ; ?irketin banka hesap c�zdan fotokopileri ve bilan�osu)
 • ?mza sirk�leri
 • Turistik gidenlerden otel ve u�ak rezervasyonu ticarilerden ise ek olarak davetiye

 

 

                 �al??an olarak ?svi�re Vize Ba?vurusu  
 • ?irketin antetli ka??d?na ka?eli ve imzal? olarak, ?svi�re Konsoloslu?una hitaben, i?veren taraf?ndan yaz?lm?? ?irketteki g�revinizi, seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilek�e.
 • ?irketin imza sirk�leri
 • Vergi levhas?n?n fotokopisi
 • Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Sigorta i?e giri? bildirgesi fotokopisi ( SSK giri? bildirgesi tekrar ve yeni i?e giri? ise eski SSK i?e giri? bildirgesi)
 • 4 ayl?k sigorta bildirgesi fotokopisi
 • Son �� ayl?k bordro fotokopisi
 • ?irketin hesap c�zdan fotokopisi
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Kredi kartlar? fotokopisi
 • Turistik gidenlerden otel ve u�ak rezervasyonlar?,
 • Ticari Seyahatleriniz ?�in ?svi�re'deki Firmadan Davetiye
 • ( ?svi�re'den g�nderilen davetiyenin/i? ile ilgili yaz?/fuar davetiyesi veya fuar giri? kart? vb.elinizde olmas? gerekmektedir)
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, Yeni �ekilmi? ve R�t�?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat S�resini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

                                �?renci olarak ?svi�re Ba?vuru formu                                  

 • ?svi�re Konsoloslu?u vize departman?’na hitaben dilek�e
 • Okuldan yeni tarihli �?renci belgesi
 • 18 ya? dolmam?? ise anne ve babadan ?svi�re'ye seyahat edebilmesi i�in muvafakatname
 • Aile i?veren ise veya bordrolu ise yukar?da belirtilen belgelerin tamam? eklenecektir.
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni �ekilmi? ve r�tu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat S�resini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
 • Anne veya Baban?n ge�erli yada eski ?svi�re vizesi varsa fotokopileri

                                         Emekli olarak ?svi�re Vize Ba?vurusu                                

 • ?svi�re Konsoloslu?u vize departman?’na hitaben dilek�e
 • Emekli c�zdan? fotokopisi
 • Sa?l?k karnesi fotokopisi
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Banka c�zdan fotokopisi
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni �ekilmi? ve r�tu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat S�resini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

                 Evhan?m? olarak ?svi�re Vize Ba?vurusu                                     

 • ?svi�re Konsoloslu?u vize departman?na hitaben yaz?lm?? seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilek�e
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Hesap c�zdan fotokopisi
 • E?i �al???yor ise veya i?veren ise yukar?da belirtilen belgeler eklenecektir.
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni �ekilmi? ve r�tu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat S�resini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
 • E?inin ge�erli yada eski ?svi�re vizesi varsa fotokopileri

 

 İsviçre Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

 • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
 • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
 • Fax: 212 291 99 62
 • Gsm: 0533 730 04 32
 • E-mail: info@anturizm.com