444 31 02

İsveç Vizesi 


                        i?veren olarak ?sveç Vize Ba?vurusu         

 • ?irketin antetli ka??d?na ka?eli ve imzal? olarak, ?sveç konsoloslu?u vize departman?na hitaben yaz?lm??, seyahat detaylar?n? ve vize talebinizi belirten dilekçe
 • Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Vergi Levhas?n?n Fotokopisi
 • ?mza Sirküleri Fotokopisi
 • Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi Fotokopisi
 • Hesap Cüzdan Fotokopisi
 • Gayrimenkul Tapu Fotokopisi
 • Kredi Kartlar? Fotokopisi
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonlar?,
 • Ticari Seyahatleriniz ?çin ?sveç deki Firmadan Davetiye
 • 2 Resim ( Arka Fonu Beyaz, Yeni çekilmi? ve Rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

                  çal??an olarak ?sveç Vize Ba?vurusu                         

 ?irketin antetli ka??d?na ka?eli ve imzal? olarak, ?sveç konsoloslu?a hitaben, i?veren taraf?ndan yaz?lm?? ?irketteki görevinizi, seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilekçe.
• ?irketin imza sirküleri
• Vergi levhas?n?n fotokopisi
• Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi
• Sigorta i?e giri? bildirgesi fotokopisi ( SSK giri? bildirgesi) 
• 4 ayl?k sigorta bildirgesi fotokopisi
• Son üç ayl?k bordro fotokopisi
• ?irketin hesap cüzdan fotokopisi
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Kredi kartlar? fotokopisi
• Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonlar?,
• Ticari Seyahatleriniz ?çin ?sveç deki Firmadan Davetiye
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
• Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

                      Evhan?m? olarak ?sveç Vize Ba?vurusu                  

?sveç konsoloslu?u vize departman?na hitaben yaz?lm?? seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilekçe
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Hesap cüzdan fotokopisi
• E?i çal???yor ise veya i?veren ise yukar?da belirtilen belgeler eklenecektir.
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
• Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
• E?inin geçerli yada eski ?sveç vizesi varsa fotokopileri

                    Ö?renci olarak isveç  Vize Ba?vurusu                        

?sveç Konsoloslu?u vize departman?na hitaben dilekçe
• Okuldan yeni tarihli ö?renci belgesi
• 18 ya? dolmam?? ise anne ve babadan ?sveç e seyahat edebilmesi için muvafakat name
• Aile i?veren ise veya bordrolu ise yukar?da belirtilen belgelerin tamam? eklenecektir.
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
• Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
• Anne veya Baban?n geçerli yada eski ?sveç veya Schengen vizesi varsa fotokopileri

                                            Emekli olarak ?sveç vize                                 

 • ?sveç Konsoloslu?u vize departman?na hitaben dilekçe
 • Emekli cüzdan? fotokopisi
 • Sa?l?k karnesi fotokopisi
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Banka cüzdan fotokopisi
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmi? ve rötu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

 İsveç Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

 • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
 • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
 • Fax: 212 291 99 62
 • Gsm: 0533 730 04 32
 • E-mail: info@anturizm.com