444 31 02

İsrail Vizesi 


 

                       İşveren olarak İsrail Vize Başvurusu                           

 • Konsolosluğa hitaben yaz?lm?? dilekçe (antetli ka??da ve imza sirkülerinde imza yetkisi olan ki?i taraf?ndan)
 • Hesap cüzdan fotokopisi
 • Gayri menkul tapu fotokopisi
 • Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odas? veya kay?tl? bulunan meslek birli?inden)
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Vergi levhas?n?n fotokopisi (vergi levhas? zarar veya yeni tescil ise ; ?irketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilançosu)
 • ?mza sirküleri
 • Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonu ticarilerden ise ek olarak davetiye

                Bordrolu çal??an olarak ?srail Vize Ba?vurusu

 • ??verenden tan?tma ve izin belgesi (?lgili konsoloslu?a hitaben ve ?irketin imza sirkülerinde imza yetkisi olan ki?i tarafindan)
 • ?irketin imza sirküleri
 • Vergi levhas?n?n fotokopisi (vergi levhas? zarar veya yeni tescil ise ; ?irketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilançosu)
 • Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odas? veya kay?tl? bulunan meslek birli?inden)
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Sigorta i?e giri? bildirgesi (SSK giri? bildirgesi tekrar ve yeni i?e giri? ise eski SSK i?e giri? bildirgesi)
 • 4 ayl?k sigorta bildirgesi
 • Son üç ayl?k bordro
 • Hesap cüzdan fotokopisi
 • Gayri menkul tapu fotokopisi
 • Kredi kartlar? fotokopisi
 • Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonu ticarilerden ise ek olarak davetiye

  

 İsrail Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

 • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
 • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
 • Fax: 212 291 99 62
 • Gsm: 0533 730 04 32
 • E-mail: info@anturizm.com