444 31 02

İspanya Vizesi 


                İşveren olarak İspanya Vize Başvurusu                    

 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İspanya konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten dilekçe
 • Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Vergi Levhasının Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi Fotokopisi
 • Oda sicil kayıt sureti
 • Son 3 aylık banka şube onaylı ve imza sirkülü hesap ekstresi
 • Gayrimenkul Tapu Fotokopisi
 • Otel Ve Uçak Rezervasyonları,
 • Ticari Seyahatleriniz için İspanyadaki Firmadan Davetiye
 • 2 Resim ( Arka Fonu Beyaz, Yeni çekilmiş ve Rötuşlanmamış )
 • Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 € Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
 • E-devletten alınmış 4a veya 4b gün dökümü

            Bordrolu �al??an olarak ?spanya Vize Ba?vurusu     

 • Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İspanya konsolosluğuna hitaben, işveren tarafından yazılmış şirketteki görevinizi, seyahat detaylarını ve vize talebiniz belirten dilekçe.
 • Şirketin imza sirküleri
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
 • Oda sicil kayıt sureti
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi ( SSK giriş bildirgesi tekrar ve yeni işe giriş ise eski SSK işe giriş bildirgesi)
 • 4 aylık sigorta bildirgesi fotokopisi
 • Son 3 aylık bordro fotokopisi
 • Son 3 aylık banka şube onaylı ve imza sirkülü hesap ekstresi
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonları,
 • Ticari Seyahatleriniz için İspanyadaki Firmadan Davetiye
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
 • Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
 • Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 €  Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

                   Ev han?m? olarak ?spanya Vize Ba?vurusu                        

 • ?spanya konsoloslu?u vize departman?na hitaben yaz?lm?? seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilek�e
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Hesap c�zdan fotokopisi
 • E?i �al???yor ise veya i?veren ise yukar?da belirtilen belgeler eklenecektir.
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni �ekilmi? ve r�tu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat S�resini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
 • E?inin ge�erli yada eski ?spanya vizesi varsa fotokopileri

                       �?renci olarak ?spanya Vize Ba?vurusu                

 • ?spanya Konsoloslu?u vize departman?'na hitaben dilek�e
 • Okuldan yeni tarihli �?renci belgesi
 • 18 ya? dolmam?? ise anne ve babadan ?spanya  seyahat edebilmesi i�in muvafakat name
 • Aile i?veren ise veya bordrolu ise yukar?da belirtilen belgelerin tamam? eklenecektir.
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni �ekilmi? ve r�tu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat S�resini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
 • Anne veya Baban?n ge�erli yada eski ?spanya vize si varsa fotokopileri

                Emekli olarak ?spanya Vize Ba?vurusu              

 • ?spanya Konsoloslu?u vize departman?'na hitaben dilek�e
 • Emekli c�zdan? fotokopisi
 • Sa?l?k karnesi fotokopisi
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Banka c�zdan fotokopisi
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni �ekilmi? ve r�tu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat S�resini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

 

 İspanya Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

 • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
 • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
 • Fax: 212 291 99 62
 • Gsm: 0533 730 04 32
 • E-mail: info@anturizm.com