444 31 02

İrlanda Vizesi 


                                  İşveren olarak ?rlanda vize Ba?vurusu                              

 • Şirketin antetli ka??d?na ka?eli ve imzal? olarak, ?rlanda konsoloslu?u vize departman?na hitaben yaz?lm??, seyahat detaylar?n? ve vize talebinizi belirten ?ngilizce dilek�e
 • Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Vergi Levhas?n?n Fotokopisi
 • ?mza Sirk�leri Fotokopisi
 • Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi Fotokopisi
 • Hesap C�zdan Fotokopisi
 • Gayrimenkul Tapu Fotokopisi
 • Kredi Kartlar? Fotokopisi
 • Otel Ve U�ak Rezervasyonlar?,
 • Ticari Seyahatleriniz ?�in  ?rlanda'daki Firmadan Davetiye
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat S�resini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

                  Bordrolu �al??an olarak ?rlanda Vize Ba?vurusu                    

 • ?irketin antetli ka??d?na ka?eli ve imzal? olarak, ?rlanda konsoloslu?a hitaben, i?veren taraf?ndan yaz?lm?? ?irketteki g�revinizi, seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten ?ngilizce dilek�e.
 • ?irketin imza sirk�leri
 • Vergi levhas?n?n fotokopisi
 • Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
 • Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 • Sigorta i?e giri? bildirgesi fotokopisi ( SSK giri? bildirgesi tekrar ve yeni i?e giri? ise eski SSK i?e giri? bildirgesi)
 • 4 ayl?k sigorta bildirgesi fotokopisi
 • Son �� ayl?k bordro fotokopisi
 • ?irketin hesap c�zdan fotokopisi
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Kredi kartlar? fotokopisi
 • Turistik gidenlerden otel ve u�ak rezervasyonlar?,
 • Ticari Seyahatleriniz ?�in ?rlanda'daki Firmadan Davetiye
 • 2 Resim 35 x 45 mm ebat?nda ( Arka fonu beyaz, yeni �ekilmi? ve r�tu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat S�resini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

               Ev Han?m? olarak ?rlanda Vize Ba?vurusu                

 • ?rlanda konsoloslu?u vize departman?na hitaben yaz?lm?? seyahat detaylar?n? ve vize talebiniz belirten dilek�e
 • Gayrimenkul tapu fotokopisi
 • Hesap c�zdan fotokopisi
 • E?i �al???yor ise veya i?veren ise yukar?da belirtilen belgeler eklenecektir.
 • 2 Resim 35 x 45 mm ebat?nda ( Arka fonu beyaz, yeni �ekilmi? ve r�tu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat S�resini Kapsayan 30.000 € Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
 • E?inin ge�erli yada eski Portekiz vizesi varsa fotokopileri

                           �?renci olarak yurtd??? Vize Ba?vurusu                  

 • ?rlanda  Konsoloslu?u vize departman?'na hitaben dilek�e
 • Okuldan yeni tarihli �?renci belgesi
 • 18 ya? dolmam?? ise anne ve babadan Fransa ya seyahat edebilmesi i�in muvafakatname 
 • Aile i?veren ise veya bordrolu ise yukar?da belirtilen belgelerin tamam? eklenecektir.
 • 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni �ekilmi? ve r�tu?lanmam?? )
 • Pasaport ( Vize biti? tarihi itibar?yla en az 6 ay s�resi olan, varsa eski pasaportlar?n?z )
 • Seyahat S�resini Kapsayan 30.000 ' Teminatl? Seyahat Sa?l?k Sigortas?
 • Anne veya Baban?n ge�erli yada eski Fransa vize si varsa fotokopileri

 

 İrlanda Vizesi Başvuru Formu

Alfabetik Sırayla Ülkeler

İletişim Bilgileri

 • Adres: Rumeli Caddesi Panter Apt. No:69 Kat 3 Nişantaşı/İstanbul
 • Telefon: 444 31 02 | 0212 291 99 66(pbx)
 • Fax: 212 291 99 62
 • Gsm: 0533 730 04 32
 • E-mail: info@anturizm.com